KDO JSEM

 

Miluji práci s lidmi. Vím, jaké to je sedět v lavici a nemít odvahu v hodině angličtiny něco říct, abych se neztrapnila.Vím, jaké to je mít strach z toho, co si o mně řeknou ostatní. Byla jsem tam, kde jste možná vy dnes. Zároveň ale vím, že když člověk překoná svoji komfortní zónu a po malých krůčcích v sobě překonává strach mluvit před ostatními, má ze sebe skvělý pocit a jeho sebevědomí roste. No a mě baví být tím průvodcem, tím, kdo vás povede a nebude vás srážet, ale podporovat a vytvořit takové podmínky, abyste se mohli uvolnit a nebyl pro vás sebemenší problém před ostatními lidmi mluvit v cizím jazyce.

Největší radost mi dělá to, když na začátku vidím skupinu úplných začátečníků, kteří mají strach a trému mluvit, nevěří si a po roce se nestačím divit, jak pohotově reagují, kolik slovíček si pamatují a ještě si ze svých chyb dokáží dělat legraci. To je pro mě největší odměna. Na vlastní oči vidět tu změnu k lepšímu a nejen ve zlepšení jazykových dovedností, ale i v osobním rozvoji.

Pracuji na volné noze. Angličtinu studuji už asi 15 let a po studiu na vysoké škole jsem se rozhodla šířit svoje znalosti dál a být prospěšná dalším lidem, kteří by chtěli obohatit svoje znalosti angličtiny. Mí studenti cítí pokrok na sobě samých, učení je baví, nebojí se mluvit a z toho všeho mají ze sebe dobrý pocit.

Roční pobyt v anglickém Bristolu mě inspiroval k 5-tiletému studiu anglické filologie na vysoké škole. Studium mi dalo detailní znalosti anglického jazyka na všech jeho úrovních (fonetika, fonologie, syntax, britská a americká historie i literatura...). Angličtinu jsem si zamilovala. Čím více znalostí jsem o angličtině měla tím víc mi do sebe všechno zapadalo. Pochopila jsem, že čím víc toho člověk umí, tím míň si o sobě myslí, že je na vysoké úrovni, protože pochopil že studium a objevování různých zákoutí angličtiny je na celý život.

Pro mě je navíc angličtina prostředkem, jak se dostat k lidem. Ráda pracuji s lidmi a baví mě sledovat jak jsme každý jiný. Každá hodina je specifická, každá hodina má svou atmosféru - to podle lidí, kteří se v ní sejdou.

 

Vzdělání a kvalifikace

od roku 2009 lektorská činnost (15 let pracuji jako lektorka angličtiny)

07/2009 

certifikát o absolvování odborného kurzu "Jak se efektivně učit cizí jazyk" pod odbornou garancí agentury David Gruber - techniky duševní práce

od 08/2008

kvalifikovaný lektor Helen Doron (certifikát na výuku angličtiny metodou Helen Doron pro všechny děti)

kvalifikovaný lektor Callanovy metody

2003 - 2008

Vysokoškolské studium v magisterském studijním programu

Filologie M 7310 a ve studijním oboru Angličtina 7310T010 na Slezské univerzitě, Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě. 

Studium ukončené státní závěrečnou zkouškou z Britské a americké literatury, Konfrontačních rysů studia angličtiny a Anglického jazykového systému.

1998 - 2001 Soukromá střední hotelová škola Zlín, hotelnictví a turismus